Ο Δρ Θύρσος Ποσπορής, Ιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου Άγιος Θέρισσος μιλά για τις διαγνωνιστικές εξετάσεις, τα φαινόμενα καταχρήσεων που θέτουν σε κίνδυνο το ΓεΣΥ και την ανάγκη για έλεγχο της ποιότητας του εξοπλισμού των διαγνωστικών κέντρων που λειτουργούν στην Κύπρο.
Θέτει επίσης το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων για ενδεχόμενες περιπτώσεις ιατρών που είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι σε διαγνωστικά κέντρα.
Συνέντευξη στην ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης του ΡΙΚ “Από Μέρα σε Μέρα” στις 15 Νοεμβρίου 2021 υπό το φως αποκαλύψεων του Γενικού Ελεγκτή για τεράστιο αριθμό διαγνωστικών εξετάσεων από την έναρξη λειτουργίας του ΓεΣΥ μέχρι σήμερα.