Οι υπηρεσίες μας

Ο «Άγιος Θέρισσος» παρέχει υπηρεσίες μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, με αυθημερόν ανταπόκριση στις ιατρικές παραπομπές για διάγνωση.

Με αμεσότητα στην εξυπηρέτηση, προσφέρει έγκυρη διάγνωση και για τα επείγοντα περιστατικά, κατευθύνοντας τα επόμενα βήματα για κατάλληλη θεραπεία στα υπόλοιπα.

Προσφέρει υπηρεσίες Αξονικής και Μαγνητικής απεικόνισης.


ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μαγνητικές Τομογραφίες
 • Εγκεφάλου
 • Υπόφυσης
 • Οφθαλμικών Κόγχων
 • Ακουστικών Νεύρων
 • Σπλαχνικού Κρανίου
 • Τραχήλου – Αυχένα
 • Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
 • Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
 • Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
 • Θώρακα
 • Κοιλίας
 • Πυέλου (Λεκάνης)
 • Άνω Άκρων (Βραχιονίου – Αντιβραχίου – Άκρας χειρός)
 • Κάτω Άκρων ( Μηρού – Κνήμης- άκρου ποδός)
Αρθρώσεων
 • Ώμων
 • Αγκώνων
 • Καρπών
 • Άκρας χειρός
 • Ισχίων
 • Γόνατος
 • Ποδοκνημικής
 • Άκρου ποδός
Αγγειογραφίες / Φλεβογραφίες
 • Εγκεφάλου
 • Καρωτίδων & Σπονδυλικών Αρτηριών
 • Θωρακικής Αορτής και κλάδων
 • Κοιλιακής Αορτής και κλάδων
 • Περιφερικών Αγγείων Άνω και Κάτω Άκρων
Εξειδικευμένες Μαγνητικές Τομογραφίες
 • Μαγνητική Μαστογραφία
 • Μαγνητική Προστάτη
 • Μαγνητική  Αρθρογραφία
 • Μαγνητική Καρδίας
 • Μαγνητική Χολαγγειογραφίας (MRCP) ή και με ενδοφλέβια έγχυση Primovist 
 • Μαγνητική Πυελογραφία
 • Μαγνητική Εντερόκλυσης/ Εντερογραφία
 • Μαγνητική Μυελογραφία χωρίς σκιαγραφικό  ή μετά από  έγχυση σκιαγραφικού μετά από  οσφυονωτιαία παρακέντηση
 • Φασματοσκοπία Εγκεφάλου (Spectroscopy)
 • Λειτουργικές Εξετάσεις Εγκεφάλου (Functional)
 • Diffusion / Perfusion Εγκεφάλου
 • DTI
Νέες Τεχνικές
 • Black – blood MR angiography technique
 • Fractional anisotropy for detection of early myelopathy
 • Non echo planar diffusion for detection of cholesteatomas

ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Αξονικές Τομογραφίες
 • Εγκεφάλου
 • Υπόφυσης
 • Οφθαλμικών Κόγχων
 • Λιθοειδών Οστών
 • Σπλαχνικού Κρανίου/Παραρρινίων Κόλπων
 • Αξονική γνάθου Οδόντων
 • Θώρακα
 • Κοιλίας
 • Πυέλου (Λεκάνης)
Αρθρώσεων
 • Ώμων
 • Αγκώνων
 • Καρπών
 • Άκρας χειρός
 • Ισχίων
 • Γόνατος
 • Ποδοκνημικής
 • Άκρου ποδός
 • Scanogram
 • Αξονική Τομογραφία Σπονδυλικής Στήλης
 • (Αυχενικής, Θωρακικής, Οσφυϊκής)
Αγγειογραφίες / Φλεβογραφίες
 • Εγκεφάλου
 • Καρωτίδων & Σπονδυλικών Αρτηριών
 • Θωρακικής Αορτής και κλάδων
 • Κοιλιακής Αορτής και κλάδων
 • Περιφερικών Αγγείων Άνω και Κάτω Άκρων
Εξειδικευμένες Αξονικές Τομογραφίες
 • Αξονική καρδίας
 • Αξονική Στεφανιογραφία Καρδίας
 • Αξονική αρθρογραφία
 • Αξονική πυελογραφία
 • Μέτρησης οστικής πυκνότητας
 • Αξονική Μυελογραφία μετά από έγχυση σκιαγραφικού με οσφυονωτιαία παρακέντηση
 • Κατευθυνόμενες από Αξονικό τομογράφο θεραπευτικές ενδαρθρικές εγχύσεις
 • Κατευθυνόμενες από Αξονικό τομογράφο βιοψίες / παροχετεύσεις συλλογών

Προγραμματισμός Ραντεβού