«Η απάντηση στις καταχρήσεις στο ΓΕΣΥ στις διαγνωστικές εξετάσεις είναι η αναθεώρηση της μέχρι τώρα πολιτικής με νέα νομοθετική ρύθμιση και η εφαρμογή προκαθορισμένων πρωτοκόλλων. Έλεγχος στην λειτουργία των διαγνωστικών κέντρων, αξιολόγηση εξοπλισμού και προσωπικού που τα χειρίζεται, τερματισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού»