Η πολιτεία οφείλει να ελέγξει τα διαγνωστικά κέντρα μέσω νομοθεσίας. Ας ανοίξουν ακόμα περισσότερα κέντρα, αλλά στα πλαίσια  της νομοθεσίας και του επιβαλλόμενου ελέγχου. Αυτή είναι η απάντηση στις καταχρήσεις σε βάρος του ΓΕΣΥ και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργήθηκε…