Δεν αρκεί να έχει κάποιο διαγνωστικό κέντρο νέα μηχανήματα, χρειάζεται ταυτόχρονα να  υπάρχουν προκαθορισμένα πρωτόκολλα για τις ακολουθίες.

Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού και των καταχρήσεων. Ένας γιατρός δεν μπορεί να εξετάζει και ταυτόχρονα να στέλνει ασθενείς για αξονική ή μαγνητική εξέταση στο δικό του διαγνωστικό κέντρο.