Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ ΛΤΔ (η «Εταιρεία»)

Η εταιρεία μας Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Μαγνητικής Τομογραφίας Άγιος Θέρισσος Λτδ (στο εξής «εμείς» ή «Άγιος Θέρισσος Λτδ») είναι δεσμευμένη να προστατεύει την ιδιωτικότητα και τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων, που διατηρεί για τους ασθενείς, τους συμβαλλόμενους και τους
συνεργάτες της, με τρόπο ανοικτό και διαφανή.

Δεσμεύεται επίσης να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά αυτά δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) (Κανονισμός 2016/679) (στο εξής αναφερόμενος ως «ο Κανονισμός») και την ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο, που διέπει τη συλλογή και επεξεργασία Ατομικών Προσωπικών Δεδομένων.

Γι’ αυτό το λόγο, έχουμε αναπτύξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, που διέπει την συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, μεταβίβαση και αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών. Πιο κάτω γίνεται αναφορά στις πρακτικές ιδιωτικότητας που εφαρμόζουμε.

1. Ο ρόλος του Άγιου Θέρισσου Λτδ σύμφωνα με τον Κανονισμό

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία διατηρεί και επεξεργάζεται. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επιτρέπεται στον Άγιο Θέρισσο Λτδ να συλλέγει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για όλους τους ασθενείς, συμβαλλόμενους και συνεργάτες του.

2. Πώς γίνεται η Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
 • Απευθείας από εσάς τους ίδιους τους ασθενείς ή από τους γονείς/κηδεμόνες σας ή, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, από άλλο πρόσωπο.
 • Απευθείας από εσάς τους ίδιους τους ασθενείς ή από τους γονείς/κηδεμόνες σας ή, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, από άλλο πρόσωπο κατά την φυσική σας άφιξη στα Ακτινοδιαγνωστικά μας Κέντρα
 • Απευθείας από εσάς τους ίδιους τους ασθενείς ή από τους γονείς/κηδεμόνες σας ή, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, από άλλο πρόσωπο μέσω τηλεφώνου και/ ή διαδικτύου.
 • Από τον ιατρικό σας φάκελο όπου υπάρχουν αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, διαγνωστικά αποτελέσματα, στοιχεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ιατρικές εκθέσεις, κ.α.
 • Μέσω τρίτων μερών, για τις εργασίες που διεξάγουμε, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε (π.χ. προσωπικοί Ιατροί, χημεία, άλλα νοσηλευτήρια).
3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε και διαμοιραζόμαστε

«Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (‘υποκείμενο δεδομένων’). Ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι κάποιος που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδιαίτερα με αναφορά σε ένα γνώρισμα, όπως το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, δεδομένα εντοπισμού, διαδικτυακό γνώρισμα ή ένα ή περισσότερους συντελεστές που καθορίζουν τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ως Εταιρεία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε διάφορα είδη πληροφοριών τόσο για τους ασθενείς, τους συμβαλλόμενους και τους συνεργάτες μας αλλά και το προσωπικό μας.

Ασθενείς, επισκέπτες, ευρύ κοινό, συγγενείς ασθενών:

 • Όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση διαμονής, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλο
 • Αριθμός πολιτικής ταυτότητας
 • Αριθμός Διαβατηρίου
 • Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (Yellow slip/ Registration certificate)

Ασθενείς:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που παραθέτει ο/η ασθενής όπως αναφέρονται πιο πάνω.
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Ευαίσθητα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων ιατρικών παθήσεων.
 • Σημειώσεις και εκθέσεις σχετικές με την υγεία και φυσική κατάσταση, θεραπείες, ιατρική φροντίδα και ιατρική υποστήριξη που λαμβάνει ο/η ασθενής.
 • Αποτελέσματα αναλύσεων, εξετάσεων και διαγνώσεων.
 • Ιατρικό ιστορικό και/ ή ιατρικά έγγραφα
 • Στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης
 • Σχετικές πληροφορίες από άλλους παρόχους υγείας.
 • Πληροφορίες για φαρμακευτική αγωγή, παρενέργειες και αλλεργίες.
 • Αποτελέσματα θεραπειών και αγωγών.
 • Πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση πληρωμών.

Υπαλλήλους και Συνεργάτες:

 • Βασικές πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.)
 • Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εγγραφής αλλοδαπού, αριθμός φορολογική ταυτότητας, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, συστατικές επιστολές από τρίτους και άλλες οικονομικές πληροφορίες.

Υποψήφιους για εργοδότηση:

 • Βιογραφικό σημείωμα και σχετική αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένων συστατικών επιστολών από τρίτους (όπου χρειάζεται)
4. Σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Γενικά, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • για την εκτέλεση των απαιτούμενων ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων
 • για την εκτέλεση των απαιτούμενων συμβάσεων για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενημέρωση προς άλλους επαγγελματίες υγείας για τυχόν συναφή ευρήματα, ενημέρωση του προφίλ του ασθενή με αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας όταν χρειάζεται να ενημερωθεί ο ασθενής για αποτελέσματα εξετάσεων, για ραντεβού και παραπομπές.
 • Διαφήμιση: να επικοινωνούμε μαζί σας για ενημέρωση νέων υπηρεσιών, προσκλήσεις και ενημερωτικά δελτία και εκδηλώσεις- ημερίδες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Συμμόρφωση: για εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεών μας και προς συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας, όπως προκύπτουν από τους ισχύοντες νόμους ή τους ρυθμιστές μας.
 • Για οποιοδήποτε άλλο λόγο με τη δική σας συγκατάθεση, που δίδεται χωριστά από την παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας.
 • Είσπραξη οφειλόμενων υπολοίπων.
 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας, όπως προκύπτουν από τους ισχύοντες νόμους ή και υποχρεώσεις μας.
 • Για την διεκδίκησή παντός νόμιμου δικαιώματος της Εταιρείας
5. Αποκάλυψη των Προσωπικών σας Πληροφοριών

Αν είναι απαραίτητο να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλα μέρη, αυτό θα υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους και συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφουν σε ποιο βαθμό και πως αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Ενδεχομένως να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με:

 • Ιατρούς, εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους επαγγελματίες υγείας: οι Ιατροί δύναται να έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα, που χρειάζονται για να επιτελέσουν τα καθήκοντα τους, αλλά δεν τους επιτρέπεται να μοιράζονται ή χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Έχουμε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς για προστασία των δεδομένων.
 • Ιατρικά Εργαστήρια και άλλοι παροχείς ιατρικών υπηρεσιών: Στους εξουσιοδοτημένους παροχείς υπηρεσιών (όπως είναι τα εργαστήρια, κτλ), οι οποίοι εκτελούν υπηρεσίες για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών που ζητήσατε από εμάς.
 • Άλλα ιατρικά κέντρα: Ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικές σας πληροφορίες με άλλα ιατρικά κέντρα ή και ιατρούς, στην έκταση που αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών, εξατομίκευσης περιεχομένου, ή στην έκταση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας
  χωριστά από την παρούσα πολιτική απορρήτου.
 • Ασφαλιστικές εταιρείες: Ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικές σας πληροφορίες με ασφαλιστικές εταιρείες, στην έκταση που αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς εκτέλεσης συμβολαίου, και στην έκταση που έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας.
 • Οποιονδήποτε φυσικό και/ή νομικό πρόσωπο παρουσιάσει γραπτή συγκατάθεση και/ή εξουσιοδότηση εκ μέρους σας.
6. Πώς αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για σας, συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών και Ευαίσθητων Πληροφοριών, αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική ή/ και έντυπη μορφή με ελεγχόμενη πρόσβαση, αλλά και φυσική φύλαξη και τυγχάνουν επεξεργασίας στην Κύπρο.

7. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Η περίοδος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας που είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης και νομικής εφαρμογής, κυμαίνεται και εξαρτάται από τη φύση των νομικών μας υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε κάθε ατομική περίπτωση.

Στην έκταση που έχουμε συλλέξει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης ασθενών και εξατομίκευσης περιεχομένου (για τις περιγραφές των σκοπών αυτών δείτε πιο πάνω), διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο διάστημα χρειάζεται για να σας παρέχουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες και σε συμμόρφωση με τους συναφείς νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

8. Νομικές βάσεις για Συλλογή, Χρήση και Αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων σας

Υπάρχουν διαφορετικές νομικές βάσεις στις οποίες βασιζόμαστε για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων σας, συγκεκριμένα:

Συγκατάθεση: Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας (ι) για σκοπούς μεταφοράς ιατρικών δεδομένων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε άλλα ιατρικά κέντρα / ιατρούς, (ιι) σε περιπτώσεις εμπορικής προώθησης και διαφήμισης αφού έχουμε εξασφαλίσει την συγκατάθεση σας, και, (ιιι) για άλλους σκοπούς, όταν ζητάμε τη συγκατάθεσή σας χωριστά από την παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας και για τους οποίους ο σκοπός της διαδικασίας δεν σχετίζεται με τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.

Εκτέλεση σύμβασης: Η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης ασθενών και λειτουργικότητας και ασφάλειας, όπως περιγράφονται πιο πάνω, είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών, που σας παρέχονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση διαθέτετε μαζί μας.

Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις: Μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στην έκταση που αυτό απαιτείται προς συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, στις οποίες υποκείμεθα.

Προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων: Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα, αν δεν είσθε σωματικά ή διανοητικά σε θέση να δώσετε την συγκατάθεσή σας.

Έννομο Συμφέρον: Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τρίτο μέρος, εκτός εκεί όπου τα εν λόγω συμφέροντα υπερκεράζονται από τα συμφέροντα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία χρήζουν προστασίας, ιδιαίτερα όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ανήλικος.

Σε οποιονδήποτε φυσικό και/ή νομικό πρόσωπο παρουσιάσει γραπτή συγκατάθεση και/ή εξουσιοδότηση εκ μέρους σας.

9. Πώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας

Έχουμε υιοθετήσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων) για να διασφαλίσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παράνομη χρήση, παρεμβάσεις, τροποποίηση ή αποκάλυψη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό μας πώς να χειρίζονται, διοικούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, έχουμε εφαρμόσει αναβαθμισμένα τεχνικά μέτρα και διαμορφώσει τις πολιτικές και διαδικασίες μας με τρόπο που να συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

10. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων, περιλαμβανομένης της Κατάρτισης Προφίλ

Επιφυλάττουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν κρίνεται απαραίτητο να σας παρέχουμε υπηρεσίες, με την έγγραφη, ρητή σας συγκατάθεση, και αν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευθούν τα δικαιώματά σας.

11. Πως μπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματα σας

Αν μας έχετε δώσει Προσωπικά Δεδομένα, μπορείτε να τερματίσετε τη σχέση σας μαζί μας οποτεδήποτε σύμφωνα με τις πρόνοιες της μεταξύ μας συμφωνίας ή διασύνδεσης. Αν επιλέξετε αυτό, τότε τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διαγραφούν, σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων και την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε να επιλέξετε να μη μας δώσετε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα, με αποτέλεσμα, όμως, να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες.

Τηρουμένων των προνοιών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα Προσωπικά σας Δεδομένα, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα και σε ορισμένες περιπτώσεις υπόκεινται σε όρους όπως
ορίζει ο νόμος:

Δικαίωμα Πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας Προσωπικά Δεδομένα καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία.

Δικαίωμα Διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε για σας και τα οποία είναι ατελή ή/και ανακριβή. Αν υποβάλετε αίτημα διόρθωσης, το αίτημά σας πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη της πλημμελούς φύσης των δεδομένων για τα οποία ζητείτε διόρθωση.

Δικαίωμα Διαγραφής – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων μόνο αν κάποιος από τους ακόλουθους λόγους ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους είχαν συλλεγεί ή επεξεργασθεί.
 • Αν η επεξεργασία είναι βασισμένη στην συγκατάθεσή σας και έχετε αποσύρει αυτή τη συγκατάθεση (στην οποία βασίζεται η επεξεργασία) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού και αν δεν ισχύει άλλη νομική βάση για επεξεργασία.
 • Αν έχετε ένσταση στη επεξεργασία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για επεξεργασία.
 • Αν τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν τύχει παράνομης επεξεργασίας.
 • Αν τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν συλλεγεί σε σχέση με τις πρόνοιες του Κανονισμού. Δικαίωμα Ένστασης – Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας οποτεδήποτε και για λόγους που σχετίζονται σε συγκεκριμένη κατάσταση, εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερβαίνουν τα δικά σας συμφέροντα, δικαιώματα και ελευθερίες.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – Επιφυλάσσετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έτσι ώστε να μην μπορούμε να επεξεργαστούμε πλέον τις συγκεκριμένες πληροφορίες, μέχρις ότου αρθεί ο περιορισμός (για παράδειγμα, έχει γίνει διόρθωση των δεδομένων).

Δικαίωμα Φορητότητας Δεδομένων – Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχετε δώσει στην Εταιρεία μας. Αυτά τα δεδομένα θα σας δοθούν σε δομημένη μορφή ευρείας χρήσεως και μηχανικής αναγνωσιμότητας, σε ορισμένες δε περιπτώσεις μπορείτε επίσης να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να στείλουμε τις πληροφορίες σε άλλο οργανισμό, νοουμένου ότι τέτοια μεταβίβαση είναι τεχνικά εφικτή.

Δικαίωμα Ένστασης και Αυτοματοποιημένης Ατομικής Λήψης Αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της Κατάρτισης Προφίλ) – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως μη προβούμε σε οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με εσάς, αποκλειστικά στη βάση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, μόνο στην περίπτωση που η απόφαση αυτή έχει νομικές ή σημαντικές συνέπειες για σας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για σας, ή αν θέλετε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στέλνοντας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση gdpr@ayiostherissos.eu.

Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που ζητά την άσκηση ενός δικαιώματος δεν θα θεωρείται ως συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πέρα από τα όσα απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Η αίτηση αυτή πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να δηλώσετε σαφώς ποιο δικαίωμα επιθυμείτε να ασκήσετε, και
 • να δηλώσετε σαφώς τους λόγους άσκησης του δικαιώματός σας, εάν αυτό απαιτείται, και
 • το αίτημά σας πρέπει να φέρει ημερομηνία και υπογραφή, και
 • το αίτημά σας πρέπει να συνοδεύεται από ψηφιακό σαρωμένο αντίγραφο της έγκυρης ταυτότητάς σας που αποδεικνύει την ταυτότητά σας. Εάν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε την υπογεγραμμένη επιβεβαίωση και την απόδειξη ταυτότητάς σας.

Ωστόσο, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε αιτήματα για πρόσβαση ή για
επιβολή περιορισμών ή άλλων απαιτήσεων, αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

12. Πληροφορίες επικοινωνίας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε στο χειρισμό πληροφοριών, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
gdpr@ayiostherissos.eu

Υποβολή Παραπόνου: Αν αισθάνεστε ότι οι ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή οποιουδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν τύχει ανταπόκρισης από εμάς, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στέλνοντας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση gdpr@ayiostherissos.eu και να υποβάλετε το σχετικό παράπονο.

13. Cookies Policy

Τί είναι τα cookies και πως τα χρησιμοποιούμε;

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας για την συλλογή τυπικών πληροφοριών καταγραφής διαδικτύου και πληροφοριών συμπεριφοράς επισκεπτών. Ο ιστότοπος δημιουργεί cookies για κάθε επίσκεψη σας σε αυτόν.

O Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπους του για τους ακόλουθους λόγους:

 • να διασφαλίσει ότι καταγράφονται επαρκώς οι επιλογές που κάνετε στους ιστότοπους του,
  • για ανάλυση της επισκεψιμότητας στους ιστότοπους της ώστε να μπορεί να προβαίνει στις
  κατάλληλες βελτιώσεις,
 • για να αναγνωρίζετε η συσκευή σας ώστε να μην χρειάζεται να δώσετε τις ίδιες
  πληροφορίες αρκετές φορές κατά την διάρκεια μιας εργασίας,
 • για να μην χρειάζεται να δίνετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για κάθε ιστοσελίδα
  που επισκέπτεστε.

Λάβετε υπόψη ότι, δεν είναι δυνατή η χρήση αυτού του ιστότοπου χωρίς cookies. Εάν χρειάζεστε προσθετές πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookies που χρησιμοποιούμε στο χειρισμό πληροφοριών, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στο gdpr@ayiostherissos.eu

Πως να διαχειριστείτε τα cookies;

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας (web browser) να μην δέχεται cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο allaboutcookies.org. Ωστόσο, τέτοιες ρυθμίσεις ενδέχεται, σε μερικές περιπτώσεις, να επηρεάσουν τη λειτουργία του ιστότοπου μας.

Προγραμματισμός Ραντεβού