Δρ Ιωάννα Μαλλουρίδου
Ειδική Ακτινολόγος, MD FSCMR

Ο Άγιος Θέρισσος παρέχει υψηλές υπηρεσίες μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς, συμπεριλαμβανομένου της παραμετρικής χαρτογράφησης του μυοκαρδιακού ιστού(cardiac mapping). Πολλές από τις απεικονιστικές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για τη διαφοροποίηση του μυοκαρδιακού ιστού εφαρμόζονται ήδη στην κλινική ρουτίνα.

Η παραμετρική χαρτογράφηση (MRI cardiac mapping) εφαρμόζεται όλο και περισσότερο για την ποσοτικοποίηση της μυοκαρδιακής βλάβης τα τελευταία χρόνια. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί τις τεχνικές T1-, T2- και T2* mapping.

Η μαγνητική καρδιάς έχει τη μοναδική ικανότητα να διαφοροποιεί τον μυοκαρδιακό ιστό ακόμη και σε μη ισχαιμικές καρδιακές παθήσεις (μυοκαρδίτιδες και μυοκαρδιοπάθειες κάθε τύπου, παθήσεις περικαρδιου, καρδιακοί όγκοι) καθώς και την εκτίμηση των βαλβιδοπάθειων με ποσοτική εκτίμηση της βαλβιδικής παλινδρόμησης.

Ο Άγιος Θέρισσος προσφέρει τις υπηρεσίες μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς και στα δύο διαγνωστικά κέντρα του, στη Λευκωσία και τη Λάρνακα.