Παρέμβαση Θ. Ποσπορή σε εκδήλωση στη Λευκωσία

Την ανάγκη για ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου του ΓεΣΥ για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών και του εξοπλισμού, υποστηρίζει ο Δρ. Θύρσος Ποσπορής, ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου Άγιος Θέρισσος.

Σε παρέμβαση του σε δημόσια εκδήλωση που οργάνωσε την Δευτέρα (21/11) το Cyprus Integrity Forum με θέμα «Διαφάνεια στον τομέα της Υγείας – Μαθήματα για την Κύπρο», ο Θ. Ποσπορής υποστήριξε επίσης την αποτελεσματική εποπτεία του ΓεΣΥ από ανεξάρτητο θεσμό, με πλήρεις εξουσίες για καταπολέμηση φαινομένων σύγκρουσης συμφέροντος, απάτης και διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με κύριο ομιλητή τον Alex Rothwell, επικεφαλής εκτελεστικό λειτουργό της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (Chief Executive Officer, NHS Counter Fraud Athority).

Ο Α. Rothwell ανέπτυξε την τεράστια σημασία για το NHS το γεγονός ότι ελέγχεται από ανεξάρτητη αρχή, με εξουσίες και εμπειρογνώμονες στον τομέα, κάτι που απουσιάζει από το ΓεΣΥ, τρία χρόνια μετά την ίδρυση του. O Α. Rothwell εξήγησε επίσης το ρόλο της Αρχής στην βελτίωση του NHS και την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων – που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια στερλίνες) ως συνεπακόλουθο της δράσης της Αρχής ως anti-corruption agency. Με τον τρόπο αυτό, τα χρήματα αυτά των φορολογουμένων είναι εφικτό για το NHS να αξιοποιηθούν καλύτερα για τις πολλαπλές και πιεστικές ανάγκες του βρετανικού συστήματος υγείας.

Οι εμπειρίες που μετέφερε με την ομιλία ο A. Rothwell προσέθεσαν ιδιαίτερα στον προβληματισμό που αναπτύχθηκε από τους συμμετέχοντες για την ανάγκη έγκαιρης βελτίωσης του ΓεΣΥ για να επιτελέσει αποτελεσματικά την αποστολή του.

Ο Άγιος Θέρισσος ήταν ένας από τους υποστηρικτές της διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες από την εκδήλωση

#health #mri #ct #Cyprus