Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Άγιος Θέρισσος διαθέτει τον μαγνητικό τομογράφο Siemens Avanto 1.5T για εξειδικευμένες αγγειογραφίες. Ο τομογράφος Siemens προσφέρει την πλέον ακριβή απεικόνιση για να εντοπίζει τους θρόμβους ώστε οι θεράποντες ιατροί να έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν στην καταλληλότερη θεραπεία των ασθενών τους.

Οι εξειδικευμένες μαγνητικές αγγειογραφίες επιβεβαιώνουν την πρωτοπορία του Αγίου Θέρισσου στην διαγνωστική ιατρική και την τεχνολογία.

Πρόσφατο περιστατικό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ασθενής 72 ετών, με γνωστή κακοήθεια δεξιού πνεύμονα-μεσοθωρακίου, προσήλθε στον Άγιο Θέρισσο προς διερεύνηση πιθανής εμπλοκής αγγειακών κλάδων. Εξαιτίας μειωμένης νεφρικής λειτουργίας και αδυναμίας χορήγησης ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου για αξονική αγγειογραφία, οι ιατροί μας συνέστησαν μαγνητική αγγειογραφία στον μαγνητικό τομογράφο Siemens Avanto. Η διάγνωση εντόπισε ευμεγέθη θρόμβο στην άνω κοίλη φλέβα, το πιθανότερο σχετιζόμενο με την γνωστή κακοήθεια της ασθενούς.

Ο Άγιος Θέρισσος διαθέτει συνολικά 3 μαγνητικούς τομογράφους και ένα αξονικό τομογράφο. Ο συνδυασμός αυτού του εξοπλισμού καθιστά τον Άγιο Θέρισσο το πρώτο Διαγνωστικό Κέντρο σε όλη την Κύπρο γιατί μπορεί να ανταποκρίνεται στα πρωτόκολλα που ζητούν οι γιατροί για να έχουν πλήρη κάλυψη στην ιατρική διάγνωση.

Φωτογραφία:


Μαγνητικός Τομογράφος Siemens Avanto


Απεικονίσεις 1 και 2